Ενημερωτικό δελτίο έργου

 

Δελτίο 1 -  συνοψίζει τα κύρια σημεία της 1ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 / 11/2013 στην Αθήνα, Ελλάδα

Δελτίο 2 -  συνοψίζει τα κύρια σημεία της 2ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 10-11 / 06/2014 στο Μπιλμπάο, Ισπανία

Δελτίο 3 - To δελτίο 3 συνοψίζει τα κύρια σημεία της 3ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 27-28/01/2015 στην Motta di Livenza στην Ιταλία

Δελτίο 4 - To δελτίο 4 συνοψίζει τα κύρια σημεία της 4ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 12-13/05/2015 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

Δελτίο 5 - To δελτίο 5 συνοψίζει τα κύρια σημεία της 5ης διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 19-20/10/2015 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

ενημερωτικό δελτίο 1 -Περίληψη του  έργου, των στόχων του και των κύριων δράσεών του
ενημερωτικό δελτίο 2 - Περίληψη της μέχρι τώρα υλοποίησης του έργου και της προετοιμασίας του Εργαλείου επικύρωσης
 Final brochure

Logo - LLP
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.