Бюлетин

 

Информационен бюлетин 1 - обобщава основните аспекти от първата международна среща, проведена на 19 - 20 ноември 2013 г. в Атина, Гърция 

Информационен бюлетин 2 - обобщава основните аспекти от втората международна среща, проведена на 10 - 11 юни 2014 г. в Билбао,Испания. 

Информационен бюлетин 3 - представя основните моменти от третата среща по проекта, проведена на 27-28.01.2015г. в Мота ди Ливенца, Италия.

Информационен бюлетин 4 - представя основните моменти от четвъртата среща по проекта, проведена на 12-13.05.2015г. в Будапеща, Унгария.

Информационен бюлетин 5 - представя основните моменти от петата среща по проекта, проведена на 19-20.05.2015г. в Будапеща, Унгария.

Новина 1 - представя целите на проекта и основните етапи на изпълнението му

Новина 2 - представя работата по валидационния пакет

Финална брошура

Logo - LLP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.